Precious Trash

20 APRIL – 20 MAJ 2018

Beogradska publika imaće jedinstvenu priliku da pogleda prvi deo projekta Miloša Tomića, pod nazivom “Precious Trash”, koji su potpomogli Ivan Zupanc i Dejan Živadinović.

Miloš Tomić (rođen 1976.) je jedan od najeminentnijih multimedijalnih umetnika u našem region. Njegov rečnik daje njegovom radu vezu sa različitim referencama i pozadinama. U poslednjih 20 godina, izlagao je radove na preko 50 internacionalnih izložba i festivala. Takođe, predstavljao je Srbiju na 55. Venecijanskom Bijenalu.

(…) Fasciniranost otpadom i odbačenim elementima dolazi još iz Tomićevog detinjstva, a nasumično prikupljanje adekvatnih predmeta postalo je integralni deo njegove umetničke prakse od samog početka. On regeneriše ove zaboravljene stvari i daje ime i prostor i ulogu u novom kontekstu. Aktuelni predmeti su prikazani u serijama fotografija koje su oslobođene mirisa, blata, mahovine i prašine, kako bi bili ukrašeni na takav način da otkrivaju potpuno nova lica i detalje posmatraču. Ova metamorfoza je jedna od najboljih primera, koja nam pokazuje kako nečije smeće nekome može postati blago. (…)

(Deo iz uvodnog teksta, N.R.)

Izložba će biti održana u partnerstvu sa Logic Art Space.

Kustos izložbe: Nataša Radojević, osnivač Logic Art Space / internacionalne umetničke organizacije sa sedištem u gradu Florence, Italija.