Aleksandar V. Branković

ALEKSANDAR V. BRANKOVIĆ rođen 1976. godine u Skoplju.

Diplomske i postdiplomske studije završio je 2009. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Jedan je od osnivača umetničke grupe S-4.

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja za crtež i slikarstvo (izbor):

  • Nagrada na konkursu „Portret Danila Kiša“, Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo, Subotica, 2015.
  • Finalista za nagradu Fondacije Vladimir Veličković, Galerija „Haos“, Beograd, 2013.
  • Nagrada na Međunarodnom bijenalu akvarela, Beograd, Srbija, 2010.
  • Do sada je imao četiri samostalne izložbe. Učesnik je većeg broja grupnih izložbi i likovnih kolonija (izbor: Letnji salon,
  • Galerija „Štab“, 2015; FIST, Internacionalni festival studentskog teatra FDU, 2012; Niš Art Fondacija, Niš/Beograd/Novi Sad,
  • 2011; Međunarodno bijenale akvarela, Galerija SKC Novi Beograd, 2010).