Miloš Đorđević

MILOŠ ĐORĐEVIĆ rođen 1978. godine u Ćupriji. Diplomirao je 2001. godine na Fakultetu umetnosti u Prištini a magistrirao 2007. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Član je ULUS-a u od 2005. godine i jedan je od osnivača umetničke grupe S-4.

Radovi mu se nalaze u brojnim kolekcijama (Atelier Circulaire, Montréal, Canada, Vilnius Graphic Art Center, Vilnius, Lithuania, Lahti Art Museum, Lahti, Finland, Haos galerija, Beograd).

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja za crtež i grafiku (izbor):

  • Printmaking Today Prize, Newcastle, England, 2014.
  • Finalista za nagradu Fondacije Vladimir Veličković, Galerija „Haos“, Beograd, 2012.
  • Zlatna igla, Prolećna izložba UP „Cvijeta Zuzorić“, Beograd, 2009.

Učestvovao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu (izbor The Royal Academy of Arts Summer Exhibition, Burlington House, London, England, 2015; Parker Harris International Print Biennale, Newcastle, UK, 2014; The 30th Ljubljana Biennial of Graphic Arts, MGLC, Ljubljana, Slovenia, 2013; The International Print Triennial of Krakow, MTG – Oldenburg, 2012; IMPRINT International Triennial, Warszawa, Poland, 2011). Do sada je imao više samostalnih izložbi (izbor University Gallery, Šiauliai, Lithuania, 2015; Gallery Circulaire, Montreal, Canada, 2013; Galerija Grafički Kolektiv, Beograd, 2010; Galerija ULUS, Beograd, 2008).

Miloš Đorđević, Figaro, kineski tuš, 5 x 5cm, 2017