Janez Bernik

JANEZ BERNIK (1933–2016) je slovenački slikar svetske reputacije. Likovnu akademiju, čiji je kasnije bio i redovni profesor, završio je u Ljubljani. Bio je član umetničke Grupe 69 i izlagao na svim njenim izložbama. Član Slovenačke akademije nauke i umetnosti postao je 1989, dopisni član Akademije Sv. Luka u Rimu 1993, a redovni član Evropske akademije nauke i umetnosti 1996. godine.

Bernik je bio plodan i svestran umetnik, koji je izuzetne domete ostvario u slikarstvu, vajarstvu, grafičkom dizajnu, ilustracijama, tapiseriji, a pisao je i poeziju. Imao je preko 60 samostalnih izložbi, a Jugoslaviju je predstavljao na Venecijanskom Bijenalu tri puta. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, a dela mu se nalaze u prestižnim zbirkama i muzejima u Evropi, Americi i Japanu.

Janez Bernik, 1959, bez naziva, grafika, 70 kroz 125, 70 x 86 cm