Daniela Fulgosi

DANIELA FULGOSI je diplomirala (1991.) i magistrirala (1995.) na Fakultetu primenjenih umetnosti. Od 1998. godine rad kao profesor na fakultetu.

Radovi iz serije Hodočašća (Pilgrimage) funkcionišu kao spontani linearni dijagrami koji ilustruju složen protok vremena i sadrže više referenci preuzetih iz kolektivne i individualne memorije, stoga ih možemo tumačiti i kao i neku vrstu retrospektivnog dnevnika.