Radovan Kragulj

RADOVAN KRAGULJ (Prijedor, 1935) je bosanskohercegovački umetnik, koji živi i radi na relaciji Vels–Pariz–London.

Uz grafiku, bavi se i instalacijama, objektima i ambijentalnom umetnošću.

Završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu (1953–1960) i Central School of Art and Crafts u Londonu (1962–1963). Predavao je grafiku na Cambridge School of Arts and Technology, na Manchester College of Art and Design i na London College of Printing.

Dobitnik je mnogih nagrada, a njegovi radovi nalaze se u brojnim privatnim i javnim kolekcijama i muzejima, među kojima su i MoMA u Njujorku, British Museum u Londonu kao i londonski muzej Viktorije i Alberta.

Radovan je u jednom trenutku, u Londonu, iako nije imao zvaničnu legitimaciju, bio aktivan član pokreta „Friends of the Earth“, koji je imao sličan angažman u tom trenutku kao što danas imaju zeleni u Nemačkoj i Francuskoj.