Đorđe Ivačković

ĐORĐE IVAČKOVIĆ (1930–2012) je završio Arhitektonski fakultet u Beogradu 1952., ali nakon toga odlučuje da se potpuno posveti slikarstu i putuje po Evropi, kako bi se upoznao sa savremenim tendencijama u umetnosti. U Pariz se seli 1961. i počinje uspešno da gradi svoj izraz i reputaciju.

Ivačković je od samog početka bio potpuno okrenut apstrakciji, beskompromisno verujući da je to jedini put ka slobodi u likovnom izražavanju. Tokom karijere duge gotovo pola veka, izgradio je prepoznatljiv i autentičan stil, zasnovan na sirovom, snažnom, svedenom izrazu, koji istovremeno osvaja visokom rafiniranošću i suptilnošću.

Dela mu se nalaze u mnogim evropskim muzejima i privatnim kolekcijama.

Osim slikarstva, Ivačković je imao još jednu veliku strast – džez. Bio je izuzetni pijanista, prisutan na beogradskoj džez sceni pedesetih godina, poznat pod imenom Đoka Bap. I u Parizu je nastavio da se bavi muzikom, nastupajući po džez klubovima.