Ljiljana Šunjevarić

LJILJANA ŠUNJEVARIĆ je diploirala na Faklultetu Likovnih umetnosti u Beogradu. Ljiljana je imala samostalne izložbe i izlagala kao deo grupnih izložbi.

Na radovima iz ciklusa Seobe i Plaže, po principu aproprijacije i umetanja velikih grupa ljudskih tela u nejasnom kretanju u pejzaž, predstavlja egzistencijalni patos trenutka u kome se, na granici između mora i kopna, događa trenutak promene na putu ka novoj zemlji za život, gde su ljudi, predeli, kao i smer i odredište njihovog kretanja su neprepoznatljivi.