Petar Omčikus

PETAR OMČIKUS (Sušak, 1926) je srpski slikar, koji živi i radi u Parizu. Jedan je od osnivača Zadarske grupe, ali i deo Grupe jedanaestorica.

Njegovo delo obuhvata veliku većinu slikarskih žanrova, a karakteriše ga duh Mediterana. Iako je Pariz delovao na njegov stil, u kasnijim periodima Omčikus se okreće portretima, crtežima Beograda, realizmu i skulpturi.

Posle Drugog svetskog rata Omčikus je započeo slikarske studije na Akademiji likovnih umetnosti, koje je napustio ubrzo zbog odlaska u Zadar, gde postaje jedan od osnivača Zadarske grupe. Nakon toga kratko boravi u Beogradu, a potom 1952. godine prelazi u Pariz.

Omčikus je dosta izlagao, kako na samostalnim tako i individualnim izložbama, bio je nagrađivan više puta. Među nagradama može se istaći Prva nagrada na 9. Međunarodnoj izložbi originalnog crteža, Rijeka (1984).

Omčikus je u jednom intervjuu istakao da bi pravio antiolimpijadu – da se nagrade oni koji najlepše izvedu stvar. Nagrađivao bi lepotu.