Ilija Šoškić

ILIJA ŠOŠKIĆ (Dečani, 1935) je jedan od začetnika konceptualizma, performansa, umetnosti instalacije i videoarta na prostoru bivše Jugoslavije. Akademiju likovnih umetnosti završio je u Beogradu, a školovanje nastavio u Bolonji. Od 1972. živi u Rimu, gde se priklonio tada aktuelnom pokretu arte povere, koji se bazirao na nađenim predmetima i žestokoj i radikalnoj kritici svake vlasti, gde je do izražaja mogla da dođe Šoškićeva brutalna materijalnost, fizičnost prisustvovanja sopstvenog tela u performansu, posredovana magičnošću njegove imaginacije. Šoškićevo stvaralaštvo zasnovano je na kritičkom promišljanju kulturne i političke mitologije, odnosa čoveka i prirode, kao i metafizičke fikcije koja se bavi filozoskim konceptima ništavila i odsustva.

Samo devet sati posle ubistva slavnog italijanskog reditelja Pjera Paola Pazolinija 1975. godine, na mesto zločina došao je njegov tadašnji komšija i prijatelj Ilija Šoškić, koji je napravio 15 fotografija na lokaciji gde je pronađeno Pazolinijevo telo. Od tih fotografija nastala je čuvena izložba PPP Nove ore dopo (“PPP Devet sati kasnije”), kao autentično svedočanstvo jednog i do danas nerešenog zločina.