Kemal Ramujkić

KEMAL RAMUJKIĆ (1947) je rođen u Podgorici, a Likovnu akademiju završio je u Beogradu, gde je i magistrirao. Redovni je profesor na Akademiju u Novom Pazaru i gostujući profesor u umetničkoj školu u Viborgu, u Danskoj. Ostvario je preko 50 samostalnih, a učestvovao na preko 400 gurpnih izložbi.

Ramujkićevo stvaralaštvo baštini elemente mediteranske kulture i Helenske civilizacije, mitska bića, životinje i drveće, bremenite višeslojnom simbolikom, čime stvara svoj autentični svet u kome kao da je vreme stalo. Naizgled lako čitljive figuracijske forme, u svom međusobnom odnosu uspostavljaju nove semantičke odnose i pružaju mogućnost za individualno iščitavanje umetničke realnosti.