Zoran Grebenarović

ZORAN GREBENAROVIĆ (Leskovac,1952) diplomirao je na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, a po povratku iz Njujorka 1986. počinje da se bavi živopisanjem hramova i ikonografijom.

Grebenarović smatra da je umetničko delou obavezi da korespondira sa sadašnjošću i neminovno gradi most u vremenu i kontinumu sa tri statusne vremenske odlike (prošlost, sadašnjost, budućnost), i sažme ih na jednom mestu u kreativnu stvarnost. Savremena umetnost, preuzimajući tu odgovornost, primila je na sebe i obavezu da svojim sredstvima sjedini sve elemente, bez profita, u označavanju kvaliteta i karaktera aktuelnog trenutka.

Grebenarović je učestvovao na preko 150 izložbi u zemlji i inostranstvu, a dela mu se nalaze u zbirkama Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeja grada Beograda, Muzeja Zepter, Narodne biblioteke Srbije, Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, RTS-a, kao i u mnogim privatnim kolekcijama.