Kosara Bokšan

KOSARA BOKŠAN (Berlin, 1925 – Beograd, 2009) bila je srpska slikarka koja je živela u Parizu, a koja ima značajno mesto u slikarstvu današnjice. Jedan je od osnivača naše prve posleratne umetničke komune „Zadarska grupa”.

Kosara je bila umetnica koja je prošla kroz razne stvaralačke faze (realizam, apstrakcija, enformel, simbolizam) i uvek zadržavala svoju autentičnost u svakoj od njih, jer je bila izraziti kolorista, ekspresivnog pokreta i monumentalne forme.

Slikarstvo je počela da uči za vreme Drugog svetskog rata kod Mladena Josića, a od 1944. godine u ateljeu Zore Petrović. Sledeće godine upisuje Akademiju likovnih umetnosti, a 1947. odlazi u Zadar gde sa kolegama osniva Zadarsku grupu.

Nagrađena je 1968. od strane Ministarstva za kulturu i komunikacije u Parizu.

Dugogodišnji saputnik Kosare Bokšan, Petar Omčikus, nakon njene smrti prodao je njen atelje u Parizu i od tih sredstava osnovao Fondaciju Kosare Bokšan i Petra Omčikusa u Beogradu, u Mihizovoj ulici (koja je dobila nazivu po njihovom kolegi iz Zadarske grupe).

Kosara Bokšan, Archipel, 1994, pastel, 70 x 100 cm