Leonid Šejka

LEONID ŠEJKA (Beograd, 1932 – Beograd, 1970) bio je jugoslovenski arhitekta i slikar, koji je radio skulpturu, objekte, ilustracije knjiga, scenografiju, a bavio se i vanlikovnim eksperimentima i teorijom. Jedan je od osnivača grupe Medijala. Spada u red najznačajnijih umetnika druge polovine XX veka kod nas.

Šejkin opus se može podelii u pet osnovnih tema kojima se bavio: multiplikacija predmeta, đubrišta, skladišta, enterijeri i mrtve prirode.

Posle završene Ruske osnovne škole, četiri razgreda gimnazije i srednjotehničke škole (odsek arhitekture) 1949. godine diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1960. godine.

Za studiju Traktat o slikarstvu (1964) dobio je Nolitovu nagradu.

Pored umetnosti, proučavao je i atomistiku, biologiju, filozofiju, književnost, muziku. Smatrao je da nije potrebno naći sebe, već – doći do sebe.