Dragoljub – Raša Todosijević

DRAGOLJUB – RAŠA TODOSIJEVIĆ (1945) diplomirao je na Likovnoj akademiji u Beogradu, a jedan je od pionira konceptualizma, tzv. Nove umetničke prakse, u Srbiji i regionu. Bavi se slikarstvom, performansom, video-artom i instalacijama, a objavio je i nekoliko knjiga posvećenih umetnosti.

Njegovo stvaralaštvo uvek je provokativno jer preispituje i redefiniše umetničke i kulturne koncepte, a performansi često i agresivni, budući da, kako kaže, želi da pobudi negativnosti u posmatraču-učesniku, kako bi ih raskrinkao.

Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a radovi mu se nalaze u mnogim reprezentativnim muzejskim kolekcijama širom sveta. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, a treba izdvojiti nagradu na Bijenalu u Veneciji 2011. godine, gde je nastapao kao predstavnik Srbije.