Vladimir Veličković

VLADIMIR VELIČKOVIĆ (Beograd, 1935) je srpski slikar, predstavnik moderne figuracije. Bio je profesor na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts u Parizu (1983–2000). Član je Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i francuske Akademije lepih umetnosti u odeljenju za slikarstvo.

Krug motiva koji koristi je uzak (čovek, pas, pacov, sprave za mučenje), ali oni na slikama pružaju bogatstvo psihološke i simboličke misaonosti koje variraju od slike do slike, od ciklusa do ciklusa, prateći uvek, svojim značenjima, ideju vodilju i potvrđujući time integritet celokupnog stvaralaštva V. Veličkovića. Samim tim i integritet njegove umetničke ličnosti.

Završio je Arhitektonski fakultet u Beogradu. Potom je oko godinu dana bio saradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića u Zagrebu, nakon čega se seli u Pariz.

Odlikovan je najvišim francuskim priznanjem iz oblasti kulture i umetnosti, Commandeur dans l’ordre des Arts et des Lettres. Izložbe priređuje od 1951. godine i izlagao je u većem broju zemalja Evrope i Amerike.

Vladimir često ističe da je njegov zadatak, kao umetnika, da gleda šta se događa, da poima ovaj svet na njegov način i da ga, svojim sredstvima i simbolima, predstavi.