Radomir Damnjanović – Damnjan

RADOMIR DAMJANOVIĆ – DAMNJAN je završio Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1957., a postdiplomske studije 1959. godine. Prvi put je samostalno izlagao u Beogradu 1958. godine, a na mnogobrojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu učestvuje od 1959. Izlagao je na Dokumentima u Kaselu (1964), bijenalima u Sao Paolu (1963), Veneciji (1966, 1976), Tokiju (1967) i Bratislavi (1968). Kao Fulbrajtov stipendista boravio je u Los Anđelesu i Njujorku, u periodu 1971 — 1972. Od 1974. godine živi u Milanu.

Bavi se slikarstvom, crtežom, grafikom, fotografijom, filmom videom i performansom. Tokom šezdesetih, na početku karijere, Damnjan se bavio slikarstvom simboličkih, apstraktnih i minimalnih karakteritika. Od sedamdesetih, koristi se novim medijima – videom, fotografijom i performansom, dok se u slikarstvu približio njegovoj analitičkoj struji. Na prelazu u devetu deceniju prošlog veka, Damnjan se tematski okreće ‘mrtvoj prirodi’ i ‘(auto)portretu’ koje realizuje kao podne ili zidne instalacije, islikane u duhu postmoderne citatnosti ‘novog poentilizma’.