Saša Pančić

SAŠA PANČIĆ (Mostar, 1965) je umetnik koji živi i radi u Beorgadu. Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu završio je 1989. godine, a 1992. magistraturu na istom fakultetu, u klasi profesora Dragana Lubarde. Od 1988. godine je u statusu slobodnog umetnika.

Član je ULUS-a od 1992. godine, a od 2007 do 2009. bio je i njegov predsednik. Od 2004. član je i LʼAcademie europeenne des ARTS a.s.b.i.

Bavi se skulpturom, slikarstvom, grafikom i crtežom.

Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.