Ernest Pignon-Ernest

ERNEST PIGNON-ERNEST (Nica, 1942) je pripadnik umetničkih pokreta Fluxus i Situacionizam, kao i jedan od začetnika tzv. francuskog street arta. Napustivši fakultet, počeo je da stvara pod uticajem kubizma, da bi se kasnije, kao član Fluxusa, okrenuo eksperimentisanju sa materijalima, umetničkim formama i medijima. Kao situacionisti, u centru njegovog interesovanja su mesto i situacija, a glavni cilj da posmatraču prenese esenciju prostora kroz korišćenje svetla, boja, oblika, ali da, takođe, otkrije i ono nevidljivo – istoriju mesta, zaboravljene uspomene i događaje, što je najuočljivije u ciklusu Napulj. Njegovo stvaralaštvo uvek je politički i socijalno angažovano, budući da u prvi plan svog umetničkog istraživanja stavlja siromaštvo, rasizam, bolesti i probleme imigranata.