Slobodanka Stupar

SLOBODANKA STUPAR (Sarajevo, 1947) je srpska multimedijalna umetnica koja živi i radi na relaciji Beograd–Atina–Keln. Bila je član umetničke grupe Zajednica za istraživanje prostora, u periodu 1983–1986.

Slobodanka je, od klasičnog likovnog izraza, koji duguje akademskom obrazovanju, prešla u polje vizuelnih, ili tačnije – jezičkih istraživačkih praksi i semantičkih sklopova, koje unosi u svoj rad.

Diplomirala je Unutrašnju arhitekturu i grafiku na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistrirala grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Pohađala Školu lepih umetnosti u Atini, kao stipendista Grčke vlade.

Izlagala je na preko 50 samostalnih izložbi u bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada i priznanja u zemlji i inostranstvu, među kojima se izdvajaju neke od poslednjih: Otkupna nagrada Narodnog muzeja na Beogradskom Međunarodnom grafičkom bijenalu, Beograd (1997), Award auf dem Festival Digitale Fotografie, Stuttgart (1999).