Milija Belić

MILIJA BELIĆ (Beograd, 1954) je istaknuti srpski multimedijalni umetnik, čiji je umetnički izraz zasnovan na postulatima konstruktivizma, minimalizma i tzv. „geometrjiske umetnosti“.

Krenuvši od slikarstva, eksperimentišući sa skulpturom, Milija je uvek u potrazi za novim medijima čime otvara pred sobom nove umetničke horizonte. On voli da napomene da je važno priču odvijati u pravcu ostvarenja ideje integralne slike, ili totalnog umetničkog dela, koje podrazumeva i druge domene kreativnosti – matematiku, nauku, filozofiju.

Belić je diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a doktorirao iz oblasti estetike i nauka o umetnosti na Sorboni, u Parizu.

Napisao je 7 knjiga, počasni je gost na raznim svetskim izložbama, među kojima se izdvaja izložba „Ritam i geometrija” u Muzeju grada Šatoru, Francuska, gde je Milija jedini srpski umetnik pozvan da učestvuje.

Skulptura Arche (Kapija) koju je radio Milija Belić postavljena je na ulazu u galeriju New Moment, inspirisana susretom umetnika sa ovom kućom ideja.