Nemanja Mate Đorđević

NEMANJA MATE ĐORĐEVIĆ (Beograd, 1983) diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dobitnik je brojnih priznanja iz oblasti slikarstva i crteža, od kojih treba istaći nagradu Francuske Akademije lepih umetnosti za podstrek slikarstvu (2012).

Centralna tema njegove umetnosti je čovek, odnosno njegova degeneracija i propast. Virtuoznim crtežom, slikarstvom imaginacije i mistike, njegovi likovi su utkani u ljudsku egzistenciju, njene najniže porive i otvoreno govore o “trajnoj diskreditaciji čoveka”. Negujući estetiku ružnog, kao manifestaciju mentalne i duhovne degeneracije, on svoju poetiku dovodi do paroksizma: dosezanje tačke pucanja svega ljudskog i ulazak u dimenziju neljudskog.